Konu/Sorun Kayıt Yönetimi (Issiue Tracking) iş yerinde veya projede oluşan Konu/Sorun takibini sağlar.

Lojistik Sınıflandırma Yönetimi lojistik içinde kullanılacak çeşitli paketleme ve taşıma tanımlamalarının yapılmasına imkan sağlar.

Lokasyon Ülke Yönetimi Modülü ülke şehir ilçe seviyesinde veritabanınızı oluşturma ve düzenleme imkanı sağlar.

Lokasyon Yönetimi çeşitli formdaki lokasyon bilgilerini kayıt altına alır.

 Mesajcı sistem içinde kullanıcılar arasında  kısa mesaj ve ekinde dokümaan gönderip alınmasına olanak sağlar.

Şikayet Yönetimi kalite yönetimi sisteminiz olsun olmasın şikayetleri sistemli bir şekilde kayıt altına alınmasına destek verir.

Takvim Yönetimi uygulama içindeki takvim altyapısını ve gerekli fonksiyonları içerir.

Alt Kategoriler