Doküman Kalite Kontrol modülü özellikle arşiv kayıtlarının kontrol ve kalitesinin sağlanması için gereklidir.

Dijital Arşiv sistemlerinin kritik bir parçası olan Doküman Kalite Kontrol Modülü girilmiş ve arşivlenmiş dijital kayıtların sağlıklı olmasını sağlar.

 

 

WebKOBIS_MDL_Document_QualityControl